คติเตือนใจดี ๆ จากเอกปฐมวัย

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

กิจกรรมวันงานลูกเสือ

ประวัติค่ะ

ประวัติค่ะ
ชื่อ นางสาวคำนึง พุ่มแดง
ชื่อเล่น เปิ้ล
อยู่บ้านเลขที่ 132 หมู่ 1 ตำบลบ้าน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
คติประจำใจ คิดก่อนทำ
ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

แผนการเรียนการสอนเทอม 2/ 2552

ชั้นอนุบาล 2/2

หน่วยน้ำเพื่อชีวิต สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552

รูปภาพหน่วยน้ำเพื่อชีวิต

หน่วยสนใจเรื่องสัตว์ สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552

หน่วยยานพาหนะ สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 16-20 พ.ย. 2552

หน่วยติดต่อสื่อสาร สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23-27 พ.ย. 2552

หน่วย พ่อของเรา สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2552

หน่วยเงินทองของมีค่า

หน่วยต้นไม้ที่รัก

หน่วยฤดูหนาว สัปดาห์ที่ 8

หน่วยวันเด็กวันครู สัปดาห์ที่ 9

แผนเคลื่อนไหวและจังหวะ

หน่วยวันปีใหม่ สัปดาห์ที่ 10

หน่วยคนดีศรีสังคม สัปดาห์ที่ 11

รูปกิจกรรมหน่วย...

หน่วยกลางวันกลางคืน สัปดาห์ที่ 12

หน่วยพลังงาน สัปดาห์ที่ 13

หน่วยเครื่องผ่อนแรง สัปดาห์ที่ 14

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2552 /2

หน่วยฝึกโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี